Galdeketa / Consulta

Durangarrok Erabaki

5 urte baino gehiago dira trena lurperatu eta lehen estazioa eta trenbide zegoen lekua libre geratu zela. Lurperatze honek gure herriaren erdian espazio zabal eta handi bat berreskuratzea ekarri zuen. Espazio horren erabilera baina, zalantzaz inguraturik egon da. Zer da bertan egin behar dena? Zergatik egingo da hori eta ez beste ezer?

Bi dira eskatzen ditugun gauzak. Alde batetik, uste dugu herritarrok ongi informatuta egon behar garela, Durango erdialdean egingo den proiektu handi honek denongan baitu eragina. Eta bestetik, behin ondo informaturik gaudela, durangar guztion artean erabaki behar dela horren garrantzitsua den proiektu honetan zer egingo den.

Horregatik, Euskadiko Tokiko Erakundeei buruzko 2/2016 legearen 80.4 artikuluak ematen dituen ahalmenak gure eginez, herri-galdeketa bat egiteko sinadura bilketa bat abiarazi dugu. Herri-galdeketa honen helburua izango da gune horretan egingo den proiektua (PERI Ferrocarril izenez ezagutzen dena) aldatzea eta durangarron artean berri bat erabakitzea, herriaren eta herritarron beharrizanak kontutan hartuz.

Horretarako ondorengo galdera (edo bere helburu eta nahia mantenduko duen beste bat) proposatzen dugu:

Oinarrizko galdera:

Ados al zaude gaur egun onartuta dagoen proiektua (PERI Ferrocarril) bertan behera usteaz eta durangar ororen partehartzez eta Durangoren beharrizanei erantzungo dion proiektu bat egiteko prozesu parte hartzaile bat martxan jartzeaz?

Osoko bilkuran onartutako galdera Definitiboa:

Ados al zaude (PERI 1 Ferrocarril) proiektua bertan behera uzteaz eta prozesu parte- hartzaile bat izango duen alternatiba bideragarri baten azterketa martxan jartzearekin?

Durango decide

Han pasado más de 5 años desde que soterraron el tren y se quedó libre el espacio que antes ocupaban las viás. Este soterramiento liberó un gran espacio para el pueblo en mitad de Durango. Pero el uso de dicha zona ha estado rodeado de muchas dudas. ¿Qué es lo que se va a hacer ahí? ¿Por qué se hará eso y no otra cosa?

Ante el desconocimiento de la gente, son dos las cosas que pedimos. Por un lado, creemos que la ciudadanía debe de estar bien informada, porque este gran proyecto en el centro de Durango nos afecta a todas y todos. Y por otro, una vez que tengamos toda la información, que sea toda la población de Durango la que decida qué se va a hacer en esa zona.

Por ello, atendiendo las opciones que nos da el artículo 80.4 de la Ley 2/2016 de Instituciones Locales de Euskadi, ponemos en marcha una recogida de firmas para pedir una consulta popular. El objetivo de dicha consulta será cambiar el proyecto actual (conocido como PERI Ferrocarril) y decidirlo entre todas las duranguesas y durangueses, en base a las necesidades y carencias de Durango y sus habitantes.

Para ello, planteamos la siguiente pregunta (o cualquier otra que mantenga el objetivo y el deseo de esta):

Pregunta original:

¿Está a favor de paralizar el proyecto aprobado a día de hoy (PERI Ferrocarril) y poner en marcha la elaboración de otro proyecto que cuente con la participación de toda la ciudadanía y que se base en las necesidades actuales de la gente de Durango?

Pregunta definítiba aprobada en pleno:

¿Está a favor de paralizar el proyecto PERI 1 FERROCARRIL y poner en marcha el estudio de una alternativa viable, que cuente con un proceso de participación ciudadana?

Kronologia / Cronología

2021eko martxoaren 14a – 14 de marzo de 2021

161007266_2705677959556894_8407786004692816019_o

Eskerrik asko2

2021eko otsailaren 26a – 26 de Febrero de 2021

HERRI GALDKETAKO kanpaina hasten da.

Comienza la campaña de la CONSULTA POPULAR.

2020ko urriaren 14a – 14 de octubre de 2020

Durangoko osoko bilkurak, galdeketaren arautegia eta data onartzen du. Herriaren Eskubidea, EH Bildu eta EAJ-PNVren aldeko botoekin, PSE-EE alderdia abstenitu egin zen. Galdeketa 2021eko martxoaren 14an burutuko da.

El pleno del ayuntamiento de Durango aprueba el reglamento y la fecha de la consulta con los votos a favor de Herriaren Eskubidea, EH Bildu, y EAJ-PNV y la abstención de PSE-EE. La consulta se llevará a cabo el 14 de marzo de 2021.

2020ko uztaialren 23a – 23 de julio de 2020

Erabakik ondorengo galdera erregistratu du udalean udal taldeak osoko bilkuran erantzuteko asmoz: Azalduko al zenukete zein egoeratan dagoen herritarren kontsulta-prozesua eta zein datarekin egingo diren udaletik hurrengo urratsak?

Erabaki registra la siguente pregunta en el ayuntamiento con la intención de que sea respondida en el pleno: ¿Podrían explicar en qué situación está el proceso de consulta ciudadana y con que fecha se realizarán los siguientes pasos desde el consistorio?

2020ko ekaina – Junio de 2020

min

Ministroen kontseiluak PERI 1 FERROCARRIL proiektuaren inguruko galdeketa baimentzen du.

El consejo de ministros autoriza la consulta sobre el proyecto PERI 1 FERROCARRIL.

2020ko martxoa – Marzo de 2020

Captura de pantalla 2020-03-16 a las 12.20.20

Udaletxeak espainiako gobernuaren idatzi bat jasotzen du. Idatzi horretan, eusko jaurlaritzaren txostena kontutan hartuz, galdeketari buruzko erantzuna hilabete eta erdi atzeratuko duela adierazten du.

El Ayuntamiento recibe un escrito del Gobierno central de Madrid en el que ren base al informe envíado por el Gobierno vasco, decide retrasar la respuesta con respecto ala consulta un més y medio más.

ESCRITO del Ministerio de Política Territorial y Función Pública (21/02/2020) e INFORME del Gobierno Vasco solicitado por el Gobierno Central para la Consulta en Durango (31/01/2020)

2019ko azaroaren 27a – 27 de noviembre de 2019

Aukeratutako galdera aho batez onartzen da osoko bilkuran eta galdeketaren benetako prozesuaa martxan jartzen da.

La pregunta elegida para la consulta es aprobada por unanimidad en el pleno del ayiuntamiento y comienza realmente el proceso de consulta.

2019ko azaroaren 20a – 20 de noviembre de 2019

75371606_1633056573485710_5819512263232454656_o

ERABAKI eta Gobernu Taldeak osoko bilkurara joango den galdera aurkezten dute.

ERABAKI y el Equipo de Gobierno presentan la pregunta que irá a pleno.

2019ko azaroaren 19a – 19 de noviembre de 2019

AYUNTAMIENTO

Lurralde batzordean, galdeketarako behin behineko galdera adosten da. Galdera oosko bilkuran onartu behar da ministro kontseilura bidali aurretik.

Se decide la pregunta definítiva para la consulta en la comisión de Territorio. Ésta tiene que ser aprobada en pleno antes de enviarla al consejo de ministros.

2019ko azaroaren 14a – 14 de noviembre de 2019

udaletxea

Udal gobernuarekin bilera desberdinak mantendu ondoren, txosten desberdinak aztertuz eta udaletxeko teknikoen iritzia kontrastatu ondoren, ERABAKIk 4 galdera proposamen erregistratzen ditu HAZen bidez, Lurralde batzordean eztabaidatu daitezen.

Después de reunirse con el equipo de gobierno y de haber contrastado diferentes informes jurídicos y la opimión de los técnicos del ayuntamiento, ERABAKI registra a través del SAC 4 propuestas de pregunta para que sean debatidas en la comisión de Territorio.

2019ko irailaren 11a -11 de septiembre de 2019

galdeketa

ERABAKIk oporretara joan aurretik airean geratu ziren gaien inguruan hitz egiteko bilera bat eskatzen du Udal Gobernuarekin. Bestalde, ERABAKITtik Udaletxean ordezkatuta dauden beste alderdiekin hitz egiteko eskakizuna luzatzen du.

ERABAKI solicita reunirse con el Equipo de Gobierno para retomar los puntos que se quedaron pendientes antes de vacaciones. Asi mismo, ERABAKI también solicita reunirse con todos los partidos políticos representados en el ayuntamiento.

2019ko uztailaren 1a -1 de julio de 2019

AYUNTAMIENTO (1)

ERABAKI udal gobernuarekin biltzen da. Udalak galdeketa legeak eta denborek ahalbidetzen dutenean egiteko asmoa adierazi zuen.

ERABAKI se reune con el equipo de gobierno. Desde el ayuntamiento mostraron la predisposición de llevar a cabo la consulta en cuanto la ley y los tiempos lo permitan. 

2019ko Ekainaren 25a – 25 de junio de 2019

Firma-acuerdo1.jpg

Gobernu talde berriak herritarrekin gobernatzeko akordioa aurkeztendu. Bertan ageri diren puntuen artean herri galdeketa burutzeko asmoa azaltzen da.

El nuevo Equipo de Gobierno presenta un acuerdo para gobernar con la ciudadanía en el que se contempla entre otros puntos llevar a cabo la consulta popular.

2019ko Ekainaren 15a – 15 de junio de 2019

investidura-Ima-Garrastatxu

Gobernu aldaketa gauzatzen da Ima Garrastatxu (EH Bildu) alkate izendatzen delarik Herriaren Eskubidea (Elkarrekin Podemos) taldearen babesarekin.

Se materializa el cambio de gobierno, siendo proclamada alcaldesa Ima Garrastatxu (EH BIldu) con los votos de Herriaren Eskubidea (Elkarrekin Podemos).

2019ko Ekainaren 14a – 14 de junio de 2019

eh-bildu-y-herriaren-eskubidea.jpgArgazkia: Durangon.com

EH Bilduk eta Herriaren Eskubidea (Elkarrekin Podemos) alderdiek gobernua osatzeko akordioa aurkezten dute. Beraien programan galdeketa burutzeko asmoa agertzen dute.

EH Bildu y Herriaren Eskubidea (Elkarrekin Podemos) presentan un acuerdo para formar gobierno. En su programa contemplan la realización de la consulta.

2019ko maiatzaren 26a – 26 de mayo de 2019

f03843e2-28d3-41e9-be59-4da0bc440465

Udal hauteskundeak ospatzen dira. Oposizioko alderdiek zinegotzien gehiengoa lortzen dute,  udal gobernuan aldaketa bat izateko aukera bideratuz.

Se celebran elecciones municipales. Los grupos de la oposición obtiene mayoria de concejales lo que puede posibilitar un cambio en el gobierno del ayuntamiento.

2019ko maiatzaren 9a – 9 de mayo de 2019

Udal hauteskundeetarako kanpaina hasten da. Kanpainan zehar aldedri desberdinek galdeketaren inguruko iritziak aurkezten dituzte.

Comienza la campaña electoral y los partidos dan a conocer sus opiniones con respecto a la consulta.

2019ko apirilaren 29a – 29 de abril de 2019

PHOTO-2019-04-29-19-30-17

Ad hoc sortutako batzordearen sesio bat ospatzen da. Erabaki eta herritar talde bat bertara gerturatzen da «adituen» azalpenak entzutera eta «Galdeketa noizko?» galdetzeko asmoarekin. Galdera hau erantzun zehatzik gabe geratzen da.

Se celebra una sesión de la comisión Ad Hoc a la que acuden Erabaki y varios ciudadanos en la se atienden las explicaciones de los «expertos» y se formula la pregunta «¿Y la consulta para cuando?» que se queda sin respuesta concreta.

2019ko apirilaren 10a – 10 de abril de 2019

Legegintzaldiko azken osoko bilkura ospatzen da. Udaletxea eta ETSreren hitzarmenaren babaliogabetze sentzentziaren ondoren, oposizioko alderdiek, proiektuaren berraztertzea eskatzen dute mozio baten bitartez. Bilkurak atzera botatzen du eta ordezko mozio bat onartzen du EAJ, PP eta PSEko ordezkari baten botuekin.

Se celebra el último pleno de la legislatura. Una vez conocida la anulación del convenio del Ayuntamiento con ETS, los partidos que forman la oposición presentan una moción que pide la revisión del proyecto, esta es rechazada y se aprueba una moción alternativa con los votos de PNV, PP y un representanmte del PSE.

2019ko apirilaren 5a – 5 de abril de 2019

decretazo!

Bilboko Adminiztraziorako Auzien 2. zenbakiko epaitegiak Durangoko Udalak ETSrekin PERI Ferrocarrilerako zeukan hitzarmena baliogabetzen du

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Bilbao anula el convenio
del Ayuntamiento de Durango con ETS para el PERI Ferrocarril.

 

2019ko martxoaren 29a – 29 de marzo de 2019

Erabakik galdeketaren aldeko manifestazioa deitzen du eta jende andana batzen da uriko kaleetan.

Erabaki convoca una manifestación en favor de la consulta y la ciudadania acude en masa llenando las calles de la villa.

2019ko martxoaren 4a – 4 de marzo de 2019

Osoko bilkura ospatzen da udaletxean eta bertan ERABAKik proiektua eteteko mozio bat aurkezten du Lurzoru Legearen 85. artikulua aldarrikatuz baina plenoak ez du onartzen EAJ eta PSEren botuekin.

Se celebra pleno en el ayuntamiento y ERABAKI prensenta una moción para pedir la suspensión del proyecto amparandose en el artículo 85 de la Ley de Suelo pero esta es rechazada por el pleno con los votos de PNV, PSE.

2019ko martxoaren 4a – 4 de marzo de 2019

Heri galdeketaren inguruko batzordearen bigarren saioa ospatzen da…

Se celebra la segunda sesión de la comisión Ad-Hoc para la consulta…

2019ko martxoaren 1a – 1 de marzo de 2019

Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, bost dorreen proiektuaren onarpen definitiboa argitaratzen da, osoko bilkuran obrak gelditzeko onartu zen mozioari muzin eginez. Sinadura data 2019ko OTSAILAren 22koa da.

Se publica en el Boletin Oficial de Bizkaia la aprobación definitiva del proyecto de las cinco torres, haciendo caso omiso a la paralización de las obras aprobada en el pleno. Firmada el 22 de FEBRERO de 2019.

2019ko otsailaren 25a – 25 de febrero de 2019

udaletxea

Batzordearen bigarren sesioa ez da burutzen.

No se celebra la segunda sesión de la comisión para la consulta.

2019ko otsailaren 12a – 12 de febrero de 2019

6

Herri galdeketaren inguruan espreski sortutako batzordearen lehenengo saioa burutzen da. Batzordea formalki eratzen da eta funtzionamenduaren eta alde teknikoak definitzen dira, gaiaren inguruan sakondu gabe.

Se celebra la primera sesión de la comisión creada Ad-hoc para la consulta. Se procede a la formalización de la misma y a definir su funcionamiento y aspectos técnicos sin entrar en el asunto.

2019ko urtarrilaren 29a – 29 de enero de 2019

Udalbatzak EAJ, PSE eta PP alderdien aldeko botuekin trenbideko lursailen inguruko galdeketari buruzko batzorde espezifiko bat sortzea onartzen du. Pleno berean ERABAKIk, galdeketa egin arte OBRAK GELDITZEKO eskatzen zuen mozioa aurkeztu zuen. Mozioak, Herriaren Eskubidea, EH BIldu eta PSEko zinegotzia den Mauricio Garcíaren  botu partikularrarekin, AURRERA egin zuen.

Se aprueba en el pleno del ayuntamiento con los votos a favor de PNV, PSE y PP la creacón de una comisión Ad-hoc para la consulta sobre los terrenos del tren. En el mismo pleno ERABAKI presenta una moción que solicita la PARALIZACIóN DE LAS OBRAS hasta que se haga la consulta y es APROBADA con los votos de Herriaren Eskubidea, EH BIldu y el voto particular del Concejal del PSE Mauricio García.

2019ko urtarrilaren 23a – 23 de enero de 2019

20190123_170915-01_tokikom_700x700

Argazkia: Anboto

Trenbideko lur sailen inguruko galdeketaren prozesuaz hitz egiteko gai ordenean puntu bat daraman ogasun batzorde bat burutzen da udaletxean. Bertan, ERABAKIK sinadura bilketan planteatutako galdera errespetatzea eta galdeketa burutu bitartean obrak bertan behera uztea eskatzen du. Azkenean udaletxeak otsailean burutuko den gai honen inguruko batzorde espezifiko bat sortzea erabakitzen du.

Se celebra en el ayuntamiento una comisión de hacienda en cuyo orden del día hay un punto para tratar la puesta en marcha de la consulta sobre los terrenos del tren.  ERABAKI solicita que se respete la pregunta que planteo en su dia en la recogida de fiirmas y exige la paralización de las obras hasta la celebración de la consulta. Finalmente, el ayuntamiento decide crear otra comisión especifica sobre sobre este asunto para el més de febrero.

2018ko Abenduaren 18a – 18 de diciembre de 2018

Erabakik mozio bat aurkeztu zuen udaletxeko osoko bilkura. Mozioan galdeketa 2018a amaitu baino lehen martxan jartzeko eskakizuna egiten zen, ondorengo galdera proposatuz «Ados al zaude gaur egun onartuta dagoen proiektua (PERI Ferrocarril) bertan behera usteaz eta durangar ororen parte-hartzez eta Durangoren beharrizanei erantzungo dion proiektu bat egiteko prozesu parte hartzaile bat martxan jartzeaz?«. Bestalde, bozketara deituak diren pertsonen parte-hartzea bultzatzea eta galdeketa egin arte urbanizazio lanak bertan behera uzteko eskakizuna luzatu zitzaion udal gobernuari.

Azkenik Erabakik aurkeztutako mozioa atzera bota zuten eta gobernu taldeak EAJ eta PSEren bouei esker prozesua 2019ko urtarrilera atzeratzeko ordezko mozio bat adostu zuten. Bozketan PP abstenitu zen eta Herriaren eskubidea taldeak eta EH Bilduk kontra bozkatu zuten.

Erabaki presenta una moción en el pleno pidiendo que la consulta fuese convocada antes de que acabe el 2018 y proponiendo la siguiente pregunta: “¿Está de acuerdo con paralizar el proyecto PERI Ferrocarril que contempla 5 torres y 554 viviendas para decidir entre toda la ciudadanía lo que se construirá en los terrenos liberados
con el soterramiento del tren?”. Además, la moción pedía también que se impulsase la participación  de las personas llamadas a votar y que se paralizasen las obras hasta que se realizara la consulta.

Finalmente la moción de Erabaki fue rechazada y el pleno aprobó con el apoyo del PNV y del PSE una moción alternativa que retrasaba el proceso de la consulta al més de enero de 2019. El PP se abstuvo y Herriaren eskubidea y EH Bildu votaron en contra.

2018ko Abenduaren 14a – 14 de diciembre de 2018

AYUNTAMIENTO

Erabaki udal gobernuko kideekin batzen da galdeketaren aldeko sinaduren zenbaketan izan ziren arazoak argitzeko. Alkateak akatsa aitortu eta azkenean 3082 sinadura balioztatu direla adireazten du. (Galdeketa egiteko beharrezkoak diren sinadura kopuruara argi eta garbi heltzen dira.)

Bestalde, gobernu taldeak, galdeketaren inguruko xehetasunak azaltzen ditu.

Erabaki se reúne con el equipo de gobierno del ayuntamiento para aclarar los errores sucedidos en el proceso de recuento de firmas. La alcaldesa, reconoce que ha habido un error y que finalmente son 3082 las firmas validadas. (Superan con claridad el numero necesario de firmas para la realización de la consulta.)

Por otro lado, el equipo de gobierno explica el procedimiento a seguir en la consulta.

 

 2018ko Abenduaren 5a – 5 de diciembre de 2018

udaletxea.png

Erabaki Durangoko udaletxera hurbiltzen da sinadurekin zer gertatu den argitzeko asmoz. Aitziber Irigoras alkateak akatsa zuzentzeko eta gertatukoa argitzeko konpromezua adierazten du.

Erabaki se acerca al ayuntamiento aen el ayuntamiento de Durango, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido con las que faltan. La alcaldesa Aitziber Irigoras manifiesta su compromiso en soluccionar el erroy  aclarar lo ocurrido.

 2018ko Abenduaren 3a – 3 de diciembre de 2018

45458966_938623336342574_9127656727863361536_n

Zenbaketa amaituta, alkateak  dekretu bidez, sinadurak beharrezkoa den kopurura ez direla heldu komunikatzen du. 76 sinadura faltako lirateke. Dekretuaren numeroak eta batuketak errebisatuta Erabakik akats bat egon dela  eta 449 sinadura faltadirela salatzen du.

Concluido el recuento, alcaldía, vía decreto, comunica que NO se ha alcanzado el numero necesario de firmas. Faltarían 76 firmas. Tras revisar las cifras del decreto, Erabaki denuncia que hay un error en el recuento y que faltan 449 firmas por contabilizar.

2018ko Aazaroaren 6a – 6de noviembre de 2018

Erabakiren galdera osoko bilkuran aurkeztutako sinaduren inguruan eta alkatearen erantzuna kontaketa hilabete eta erdi gehiago luzatuz.

Pregunta de Erabaki en el plano sobre las firmas presentadas y respuesta de  alcaldía ampliando un més y medio el recuento de las mismas.

Egun berean tren geltoki zaharraren inguruko obrak BAIMENIK GABE hasi zirela dioen jakinarazpena iritsi zen eta lanak bertan behera utzi behar zirela. Baina ordurako bukatuta zeuden.

Ese mismo día se recibió la notificación de que las obras junto a la antigua estación de tren se comenzaron SIN LICENCIA y que habría que paralizarlas. Pero para la fecha ya estaban terminadas.

PHOTO-2018-11-08-10-05-44.jpg

2018ko urriaren 16a – 16 deoctubre de 2018

Erabakik 832 gehiago aurkezten ditu udaletxean

Erabaki presenta 832 firmas más  en el ayuntamiento

35363215_822408444630731_3130666297017237504_n

2018ko irailaren 28a – 28 de septiembre de 2018

Durangoko EAJ-PNVk 120 durangarren hahotsa kontutan hartuz ETSren proiektua hobetzeko 21 proposamen aurkezten ditu. 5 doren eraikuntza babesten jarraitzen dute aurkeztu diren ia 3000 sinadurei muzin eginez.

EAJ-PNV de Durango presenta alegaciones al proyecto de ETS teniendo en cuenta la voz de 120 durangarras. Siguen apoyando la construcción de las 5 torres y hacen oidos sordos a las casi 3000 firmas presentadas.

2018.09.28 EAJ-PNV Durango - Geltoki berriaren urbanizatze proiektua (2)_content

2018ko irailaren 26a – 26 de septiembre de 2018

Mauri Garcíak PSE-ko Zinegotziak proiektuaren kontra eta galdeketaren alde dagoela adierazten du.

El concejal del PSE Mauri García anuncia que está en contra del proyecto y a favor de la consulta.

Captura de pantalla 2018-10-26 a las 18.24.17

2018ko uztailaren 19a – 19 de julio de 2018

Erabakik proiektua gelditzeko urgentzia mozio bat aurkezten du udaleko osoko bilkuran. Gobernu taldeak atzera botatzen du eta mozio alternatibo baten bitartez proiekturi aurrera jarraitzeko didea ematen dio nahiz eta galdeketarako prozedura martxan jartzen duen.

Erabaki presenta en el pleno del ayuntamiento una moción de urgencia para parar el proyecto. El equipo de gobierno la rechaza y presenta una moción alternativa que da vía libre al proyecto aunque pone en marcha los tramites para la consulta.

37731893_862901670581408_3030450283206410240_o

Erabakiren Mozioa / Moción de Erabaki 

Mozio alternatiboa / Moción alternativa (PNV/PSE)

2018ko uztailaren 18a – 18 de julio de 2018

Hirigintza batzordeko presidenteak «dekretukada «sinatzen du.

La presidenta de la comisión de urbanismo firma el «decretazo»

decretazo!

2018ko uztailaren 18a – 18 de julio de 2018

Udal gobernuak ETSrekin duen akordia azaltzeko ezhoiko batzorde baterako deialdia egiten du. Batzordeko presidenteak plana onartzeko dekretua ordu gutxitan sinatuko dela adierazten du.

El equipo de gobierno convoca una comisión informativa extraordinaria para dar cuenta del acuerdo alcanzado con ETS. La presidenta de la comisión anuncia que en unas horas se firmara el decreto.

20180717_171330

2018ko uztailaren 16a – 16 de julio de 2018

Erabakik galdeketaren aldeko 3000 sinadura inguru aurkezten ditu udaletxean.

(Beharrezkoak diren 2.026 sinadurak gaindituz – Erroldako %10a  )

Erabaki presenta a rededor de 3000 firmas a favor de la consulta el ayuntamiento.

(Superando las 2026 firmas necesarias – 10% del Censo)

Sinadurak 2

2018ko Ekaina – Junio de 2018

Trenbideko lursailetan obrak hasten dira

Comienzan las obras en los antiguos terrenos del tren

35162104_819119804959595_6518926577621794816_n

2018ko maiatza 23a – 23 de mayo de 2018

Erabaki plataforma aurkezten da eta sinadura bilketa abiarazten du Erakundeei buruzko 2/2016 legearen 80.4 artikulua aintzakotzat hartuta.

Erabaki se presenta como plataforma y pone en marcha la recogida de firmas en base al artículo 80.4 de la Ley 2/2016 de Instituciones Locales de Euskadi .